Föregående
Fakta

Billigt underhåll!
Energi Perssons kylare är billiga i drift och påverkas inte nämnvärt av utvecklingen på elmarknaden. Samtliga rökgasberörda ytor är i syrafast stål 2343 som klarar korrosionsförhållanden vid kondensering. Hydraulaggregatet är utfört at standardkomponenter som finns tillgängliga över hela landet.

 

Ekonomi!
I stapeldiagrammet ser man skillnaden mellan anläggning med rökgaskylning och andra typer av oljeeldade panncentraler. Jämför gärna andra uppvärmningsformers kWh-kostnader med oss. Vid ett oljepris på 4000kr/m3 (inkl moms) blir kWh priset 40 öre