Föregående
Fakta
Nästa

Lättinstallerad!
Rökgaskylaren levereras testad och färdigmonterad på pall. De två minsta storlekarna stående och den största liggande. I de fall rökgaskylaren inte kan tas in hel, kan den demonteras till mindre enheter. Allt är anpassat så att största detalj likväl går in genom en normal 800 dörr. Utförlig instruktion om hur kylaren monteras medföljer.

Lättskött!
Energi Persson AB´s Rökgaskylare behöver ej någon speciell tillsyn. Några gånger om året (speciellt vinterhalvåret) måste någon kontrollera att neutraliseringsfacket är fyllt och att slamkärlet är tömt. Dessa uppgifter kan med fördel anförtros sotarkåren som ändock är på plats. Rökgasfläkten är lätt öppningsbar för inspektion och rengöring. Driftpärm med skötselinstruktioner levereras med.