Föregående
Fakta
Nästa
 

En Unik konstruktion!
Den patenterade konstruktionen med två koniska tryckkärl i syrafast stål, varav det inre är rörligt och styrt av en tryckregulator, garanterar störningsfri drift utan det klassiska problemet med igensättningar av sot och slam.

De värmeupptagande ytorna hålls naturligt rena genom att allt kondensat avrinner i gasriktningen, lodrätt. Gashastigheten är hög, allt tillgängligt tryckfall erhålles mellan de värmeupptagande ytorna. Normal gasspalt vid fullast överstiger sällan 5 mm och vid dellast 1 mm. Detta garanterar god värmeöverföring i alla driftfall. Vid start och växling till större last ökas spalten till vad som behövs.